O nas

   
   

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa jest powołaną w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowo Gazowniczego samobilansującą się agendą prowadzącą działalność szkoleniową i rzeczoznawczą głównie dla przemysłu naftowego, gazowniczego i górniczego, a wysokim poziom i fachowość realizowanych usług zapewniają najwyższej rangi specjaliści-wykładowcy, rekrutujący się spośród pracowników naukowych wyższych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych oraz doświadczonych praktyków odpowiednich specjalności.   

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG (OSiR) został powołany z dniem 1.01.2006 r. Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 12/2005 z dnia 23.10.2005 r. Powstał po połączeniu Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITPNiG oraz Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG.

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG zlokalizowany jest w Krakowie, a jego struktura organizacyjna pozwala na prowadzenie działalności szkoleniowej i rzeczoznawczej na terenie całego kraju.

Nasze jednostki terenowe zlokalizowane są w niżej wymienionych miastach

Poznań                
Biuro Oddział Poznań
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 795-523-387 lub 601-561-446
http://www.sitpnigpoznan.pl/
Czechowice-Dziedzice
Biuro Oddział Czechowice-Dziedzice
ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 601-512-702 lub 664-862-380

Krosno
Biuro Oddział Krosno
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
tel. 609-811-109 lub 691-387-289
http://www.krosno.sitpnig.pl

Tarnów
Biuro Oddział Tarnów
ul. Wita Stwosza 7, budynek B, 33-100 Tarnów
tel. 694-995-145
http://www.sitpnig.ksg.pl/
Wrocław
Biuro Oddział Wrocław
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 668-114-011

Łódź
Biuro Oddział Łódź
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-134 Łódź
tel. 501-629-780
http://www.sitpnig.lodz.pl/

Zielona Góra
Biuro Oddział Zielona Góra
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel.
http://www.sitpnig.zgora.pl/